Простир за тераса и баня с елегантен дизайн

Простир за тераса и баня с елегантен дизайн

 

ПРОСТИРНИТЕ ПРЪТИ СА ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УЯКЧЕНИ МЕТАЛНИ ТРЪБИ. ТОВА ВИ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТ И ТОВАРОНОСИМОСТ ОТ 3кг. НА ВСЕКИ ПРОСТИРЕН ПРЪТ. 

НОВО!!!   Таванен простир с 5 броя пръти – 1,80м - неръждаеми

Описание на функции и параметри: 
Простирът е предназначен за монтаж към тавана на терасата или друго помещение. 
Комплектуван е с четири, пет, шест или седем  пръта с еднаква дължина. 
Уредът за сушене се монтира към тавана с помощта на комплект носачи с по 2 или 3 ролки. Всеки носач се закрепва към тавана с по два броя дюбели и винтове.
Посредством шнур, който се движи по ролките, ограничители и гребен, монтиран към страничната стена, се регулира височината на всеки прът по отделно
Изработен е от материали, устойчиви на влага и слънце. 

Простирът ви дава следните възможности:

- да сушите прането само в единият ъгъл на терасата 

- прането е в близост до тавана и по този начин не пречи на свободното движение по терасата

- възможност да избегнете лампи, кабели и др. елементи разположени на тавана.
- за простирането на прането, всеки прът може да се отпуска самостоятелно на ниво удобно за простиране 

- дебелината на пръта позволява ползването на щипки и при най-плътните материи

С цел да се удовлетворят изискванията на по-голям брой клиенти, фирмата предлага голямо разнообразие от простири. 

Предлаганите модели са: 
с 6, 5 и 4 бр. простирни пръти с еднаква дължина, 
която може да бъде 1,80 м., 1,60 м., 1,40 м., 1,20 м. 
и вариант със 7 броя простирни пръти с дължина 1,80 м. 
Фирмата предлага и простири с 5, 6 и 7 броя пръти - 2,00 м. и 2,20 м.
Възможно е клиента да скъси част от прътите при необходимост, но да съобрази ,че за всеки два броя носачи трябва да има пръти с еднаква дължина.

Инструкции за монтаж: 
!!! В комплекта не са включени необходимите дюбели и винтове. 
Поради това, че все повече клиенти имат поставена изолация с различна дебелина е добре всеки да се съобрази и снабди с подходящите дюбели и винтове.
Ето нашите препоръки: 
- За тераси без изолация можете да използвате дюбел 6х30 и винт 4х50 
- За тераси с изолация - прибавете дебелината на изолацията към дължината на посочените по-горе дължини на дюбелите и винтовете. 
Моля, разгледайте приложените схеми за препоръчителни двойки дюбел-винт. 
За монтаж на гребена са необходими 2 бр. дюбели и винтове. 
За всеки носач/с две или три ролки/ са необходими по 2 бр. дюбели и винтове.
Ширината на простира е в зависимост от броя на простирните пръти:

Простир с 4 пръта - мин. ширина -39см
Простир с 5 пръта - мин. ширина -48см
Простир с 6 пръта - мин. ширина -57см
Простир с 7 пръта - мин. ширина -68см

Горе посочените ширини на простирите са в случай, че разстоянието между всички простирни пръти е 10см.
Ако увеличите разстоянието между носачите с цел да избегнете лампи или други елементи по тавана на терасата, общата ширина на простира ше се увеличи. 

Монтаж

Монтирайте носачите и гребена, като спазвате разстоянията посочени на схемата. Дължината на носача с 2 ролки е 19см, а на този с 3 ролки - 27см. 
Следва прикачване на шнуровете към простирните пръти.

1. Направете двойни  възли в единия край на късите и дългите шнурове в комплекта..

2. Към всеки прът монтирайте по един дълъг и един къс шнур по следния начин:

- Извадете тапата (6) от края на простирния прът (3)

-  Прекарайте шнура през отвора на тапата (6) така че двойния възел да остане във вътрешната част на тапата

и издърпайте по канала до ѝ до упор.

 - Монтирайте отниво тапата (6) с вече прикачения шнур.

Ориентирайте прътите така, че краят, към който е прикрепено по-късото въже, да е към монтирания гребен. 
Всеки простирен прът се монтира поотделно.

 
1. Прекарайте дългия шнур през ролката на носача/поз.1/, който е по-отдалечен от гребена/поз.4/ 
2. Прекарайте през ролката на близкия до гребена носач едновременно двата шнура - дългия и късия.Накратко казано - дългият шнур минава през двата носача, а късия - само през по-близкия до гребена. Като дръпнете едновременно двата шнура, простирният прът започва да се движи към тавана. Ако не е хоризонтален, придърпайте повече едното въже, за да коригирате това. 
3. Поставяне на ограничителите/поз.5/ 

I вариант 
- Нанижете двата шнура през отвора на ограничителя и направете възел, който да определи най-горната позиция на простирния прът. 
- Нанижете втория ограничител и направете възел на двойния шнур, който да определи крайно долно положение на простирния прът. 
Гребенът надеждно задържа простирния прът в горно и долно положение. 

II вариант 
- Свалете простирния прът в крайно долно положение, удобно за простиране и отбележете мястото, където двата шнура излизат от по- близкия до гребена носач. Там направете възел на двойния шнур, след като сте нанизали ограничителя. 
- Нанижете втория ограничител и направете възел, който да Ви фиксира горната позиция на пръта. 
4.Повторете действията от т.1 до т.3 за всички простирни пръти от комплекта. 
 ВАЖНО! Двата възела, които правите на двойния шнур, трябва да бъдат задължително по-големи от отвора на ограничителя.

Преди да започнете да ползвате таванния простор, тествайте свалянето и вдигането на всеки простирен прът. То трябва да става леко и плавно. Ако се налага с усилие да придърпвате шнура, има някакъв проблем при монтажа, който трябва да отстраните. Прочетете отново внимателно инструкцията за монтаж. За възникнали въпроси, оставаме на разположение на посочените контакти в сайта – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

В случай, че нямате време и възможности сами да монтирате простира, моля обърнете се към фирмите, които предлагат и монтират щори и алуминиева и PVC дограма. 

Наши партньори, на които можете да разчитате са: 
-БЪРЦЕФ-ЕООД,гр. Враца, ул."Раковски"-3 
www.barceff.com, тел. 092 627 924 
-ТАНДЕМ СТИЛ-ООД, гр.Сандански,ул."Малашевска"- 5 
www.tandemstyle.com, тел. 0746 32 324 
-МАГАЗИН "ТОПЛО", гр. Силистра, бул."Македония"-199 
тел. 086/ 83 00 85 
-МАГАЗИН ЗА ЩОРИ "ХЕЛИОС", гр. Добрич, ул."Гурко"-11 
0898 551 161 - Красимир Жеков 
-РУМЕКС-РУМЕН КАБАДОЗОВ ЕТ, гр. Сливен 
0888 506 704 - Румен Кабадозов 
-ЕТ ЖИВКО КЪРПАЧЕВ, гр.Банско, ул."Охрид"-6 
моб.тел.:0888 91 97 33 Живко Кърпачев 
-ХРИСТО МУСИНСКИ - ЕООД, гр.Ловеч 
моб.тел.:0896 73 23 23

Форма за контакти